TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu

TUBITAK TEYDEB Destek Programları

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK’ın temel işlevleri arasındadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı Destekleri

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamaktır.

KOSGEB Destek ve Hibeleri

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmektedir.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişemeyen KOBİ’lere kefil olmak suretiyle krediye ulaşmalarını sağlayan Kredi Garanti fonu A.Ş (KGF),1991 yılında TOBB, KOSGEB, TESK, TOSYÖV vs..